Yeniçeri Ocağının Kaldırılması ve Bilinmeyenler

Zamanla düzenleri bozulan, halka ve esnafa saldırarak haraca kesen, askerlere uygun düşmeyen davranışlar içine giren alkolik Yeniçeriler, zaman zaman cana ve mala da zarar vermeye başlar. Bu sebeple de halkın nefretini kazanmışlardı. O dönemlerde alimler tarafından çok değer verilen ilmiye sınıfına yaptıkları davranışlar, halk ile ulema sınıfının, bu gruba karşı, cephe almalarına sebep olacaktı. Sultan…

Yeniçeri Ocağı Hakkında Bilinmeyenler

Yeniçeri, Hristiyan Avrupalı çocuklarından devşirme aşamaları ile yetiştirilen askerlere verilen genel bir isimdir. Çeri Türkçe’de “asker” manasına gelir. Yeniçeri ise kabaca yeni asker anlamı taşır. Dönemin ünlü hükümdarı I. Murat’ın ikinci adamı ve veziri Çandarlı Hayrettin Paşa’nın yardımlarıyla tesis ettiği bu sistem de, devlet kendisine bağlı Hristiyan halkından ve bazen eline düşen harp esirlerinden bazı…