Yahya Kemal Beyatlı Hakkında Bilinmeyenler

1884 senesinde Üsküp’te dünyaya geldi. Az bilinen asıl ismi Ahmed Agâh’tır. İlköğrenimine Üsküp’te devam etti. Aynı zamanda İstanbul Vefa Lisesi mezunudur. İlk zamanlarında Sultan II.Abdülhamit idaresine yönelik sıkı muhaliflerin saflarında yer alarak diğer benzer kalemler gibi Paris’e kaçtı. Fransa’da Siyasal Bilgiler okuduğu sırada hocası Albert Sorrel’in etkisinden kurtulamayarak düşüncelerinde bazı değişmeler meydana geldi. Fransa’da dokuz sene kadar kaldı. Bu süre zarfında Fransız edebiyatını ve edebiyatçılarını yakından tanıma imkanı buldu. Onlardan büyük ölçüde etkilendi. Bir aralar da Nev-Yunanî bir şiirin peşine takıldı. Doğu Dilleri Okulu’na devam ettiği dönemlerde de Arapça ve Farsça’yı geliştirdi. Divan şiiri üzerine yoğunlaştığı bilinmektedir. Takvimler 1913’ü gösterdiği sene İstanbul’a döndü. Darüşşafaka, Medresetü’l-Vâizin ve Darülfünûn mekteplerinde Tarih ve Edebiyat derslerine girdi. Gazete ve dergilerde makaleler kaleme aldı. Ünlü Lozan Konferansı’nda bulundu.

1923 yılında Urfa mebusu oldu. Çeşitli dış ülkelerde diplomatik vazifeler alarak ülkemizi temsil etti. Yozgat, Tekirdağ ve İstanbul vekilliği de yaptı. Pakistan büyükelçiliği görevinde iken emekliliğini istedi (1949) ve Türkiye’ye döndü. Tedavisi için yeniden Paris’e gitti. Bir yıl sonra da aramızdan ayrıldı. Yahya Kemal’in şiirleri incelendiğinde ahenk ve dil musikisini ön planda olduğu görülecektir. Şiirlerini en münasip kelimeyi bulana kadar uzun yıllar saklamış, sonrasında yayınlamıştır.

Türk şiirinin en büyük cumhuriyet dönemi temsilcilerinden birisi olarak bilinir. Aruzdan vazgeçmedi. Klasik şiirimizin temel özelliklerinden pek ayrılmadı, kendine özgü bir şair olarak bilindi. Sanatta ve edebiyatta milli ve manevi değerlerimize sık sıkıya bağlı kaldı. Rumelihisarı Aşiyan Mezarlığında gömülüdür. Vefatından sonra İstanbul’da Yahya Kemal’i Sevenler Derneği ve Yahya Kemal Enstitüsü 1959’da kurulacaktır. Adına tesis edilen bu enstitü tarafından Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası da  neşredilmeye yine aynı yıl başlandı. Yahya Kemal Müzesi ise 1961’de açıldı.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir