Yeniçeri Ocağının Kaldırılması ve Bilinmeyenler

Zamanla düzenleri bozulan, halka ve esnafa saldırarak haraca kesen, askerlere uygun düşmeyen davranışlar içine giren alkolik Yeniçeriler, zaman zaman cana ve mala da zarar vermeye başlar. Bu sebeple de halkın nefretini kazanmışlardı. O dönemlerde alimler tarafından çok değer verilen ilmiye sınıfına yaptıkları davranışlar, halk ile ulema sınıfının, bu gruba karşı, cephe almalarına sebep olacaktı.

Sultan İkinci Mahmud bu kaçkın yuvası Yeniçeri ocağına karşı birtakım tedbirler düşünmeye başladı. Yeniçerilerin, Avrupa orduları gibi talim almaları gerektiğini düşünmekteydi, bu amaçla “eşkinci” adlı yeni bir askeri örgüt tesis edilmesini emretti. Bu yeni eğitime de doğal olarak karşı çıkan Yeniçeriler, At meydanında bir araya geldiler yaptıkları yıkıcı gösteriler sonrasında ayaklandılar. Babıali’ye saldırıp altı bin kese para çaldılar.

Sadrazam Selim Paşa, dönemin vezir, din adamı, humbaracı, lağımcı, topçu ve donanma mürettebatını topladı; sancak çıkartarak ocakla savaşılacağını duyurdu. Padişahın memur ettiği kişiler İstanbul sokaklarında dolaşarak İstanbulluları sancak altına toplamaya başladı. Bunun üzerine karşı bir atak olarak Yeniçeri tellaları ise, kendilerini sevenleri ayaklanmaları için kışkırttı. Hazırlıklarını tamamlayan sadrazam, Sultan Ahmed Camisini karargah haline getirerek halkı silahlandırdı. Beyazıt ve Divanyolu’nu ele geçiren yeniçeriler, çatışmalar başlayınca güvenli olduğuna inandıkları At meydanına çekildiler ve kapıyı kapattılar. Sadrazam Selim Paşa meydan kışlasını çevreleyerek bölgeyi top ateşine tutturdu. Yoğun ateş baskısı sonrasında meydan kapısının bir kanadı hasar gördü. Kapının öbür kanadını da imha eden halk Yeniçerilerin üzerine atıldı. Yeniçeriler kışla ve tekkelere sığındılar. Top ateşine dayanamayan kışla birkaç saatte, içindeki azgın yeniçerilerle birlikte yakılıp yıkıldı.

Ele geçirilen yeniçeri elebaşları sadrazam tarafından alelacele boğduruldu ve cesetleri Sultanahmed Meydanındaki Çınaraltı’na gömüldü. bu olay sonucunda 6 bin kişi öldürüldü, 20 bin kişi de sürgün cezası aldı. II. Mahmud daha sonra Yeniçeri Ocağının tamamen ortadan kaldırıldığını, bir fermanla halka ilan etti.

[Toplam:3    Ortalama:5/5]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir